Generálna vizitácia SVK provincie

Bodka za generálnou vizitáciou našej provincie, brat Guy Mazola SVD dnes odletel naspäť do Ríma. Ako dopadla kontrola? Žiadna kontrola. Ale živý záujem o bratov a našu misiu. Vizitácia nám umožnila milé spoločné stretnutia, bola časom aj reflexie a uvedomenia si výziev do budúcna. Bol to požehnaný čas, ďakujeme všetkým za pomoc a spoluprácu pri…