Pôstna obnova 3. týždeň

Modlitba Prednesie ju vedúci stretnutia alebo niekto z účastníkov. Úvod             Pre pútnikov môže byť smäd veľkým problémom a ak tento problém nevyriešia, môže im znemožniť dosiahnutie cieľa ich putovania. Počas nášho putovania pôstnym obdobím sa tiež potrebujeme vyrovnať s problémom smädu. Dnešné čítania nám hovoria, že je smäd, ktorý nás môže zničiť, ale je aj smäd, ktorý…