Lektorát Dávida Kanciana SVD

V stredu 27.3.2019 sa konalo počas večernej sv. omši uvedenie Dávida Kanciana SVD do služby lektorátu. Ide o službu, ktorou Cirkev poveruje kandidátov kňazstva, aby sa užšie zjednotili s Božím slovom. Majú ho čítať, spoznávať a žiť, no na základe zvláštneho poslania aj ohlasovať v liturgickom zhromaždení. Páter provinciál Dávida počas uvedenia okrem iného povzbudil…