Pôstna duchovná obnova seminaristov SVD

V marci sa konala pôstna duchovná obnova seminaristov SVD, ktorí sú momentálne prítomní v Slovenskej provincii misionárov verbistov. Celkovo 11 seminaristov (4 Slováci, 5 Vietnamci, 1 Čech, 1 Ind) sa zúčastnilo duchovnej obnovy, ktorú viedol páter Martin Štefanec. Miestom obnovy bolo Pruské, teda farnosť, v ktorej vyrastal páter Martin. Témou bola: Modlitba reminiscencie.  Páter Martin…