Akolytát

Dňa 14.12. bol frt. Lukáš Hanúsek ustanovený za akolytu P. provinciálom Pavlom Krutákom, SVD. Je už zvykom, že sa ním stáva počas adventu seminarista, ktorý študuje v tretom ročníku na teológii. Úlohou akolytu je plnšie sa starať o službu pri oltári, pomáhať diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch. Tiež sa stáva mimoriadnym vysluhovateľom svätého prijímania. Nech ju vykonáva…