Lektorát 2018

14. marca 2018 počas Svätej omše v Kostole sv. Arnolda Janssena prijal náš spolubrat frt. Lukáš Hanúsek SVD z rúk provinciála P. Pavla Krutáka SVD ministérium lektorátu. Lektorát je služba, v ktorej sú kandidáti ustanovení na prednes čítaní zo Svätého písma okrem evanjelia pri všetkých liturgických sláveniach. Je im odovzdaná osobitná úloha v Božom ľude, ktorá…

Ľudové misie vo farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach

Od 4.–11. marca 2018 za uskutočnili Ľudové misie vo farnosti Kráľovnej pokoja v Košiciach. Do miestnej farnosti prišli naši štyria spolubratia, P. Kruták, P. Ambatu, P. Štefanec a P. Kušnír, aby v miestnej cirkvi ohlasovali Kristovo evanjelium. Čo sú Ľudové misie? Ľudové misie sú duchovnými cvičeniami pre celú farnosť a slúžia na prehĺbenie viery tých čo veria,…