Medzinárodné stretnutie mladých verbistov v Nitre

V dňoch 11. – 14. septembra sa koná na pôde Slovenskej Province SVD medzinárodné stretnutie seminaristov so svojimi formátormi, ktoré má za cieľ priblížiť výzvy nadchádzajúcej generálnej kapituly misionárov verbistov, ktorá sa bude konať v Ríme v roku 2018. Spolubratia z domácej provincie, Poľska, Maďarska, Rumunska, Ruska a Nemecka sa stretávajú takto každé dva roky,…