Zamyslenie na 8. augusta 2020

Dnešné Božie Slovo: Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom no nemohli ho uzdraviť.“ Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie,…