Zamyslenie na 23. júla 2020

Dnešné Božie Slovo: „.Ja som pravý vinič a moj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala ešte viac ovocia. Vy ste už čistí  slovom, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne ako ja vo vás. Ako ratolesť nemože prinášať ovocie sama od seba, ak neostane…