Zamyslenie na 19. júla 2020

Dnešné Božie Slovo: Slova svatého evangelia podle Matouše.     Ježíš předložil zástupům toto podobenství:     „Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel.     Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu…