Zamyslenie na 16. júla 2020

Dnešné Božie Slovo: Ježíš se ujal slova a řekl: „ Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží. Mt. 11,28-30   Zamyslenie: Ježíši ty říkaš já…