Zamyslenie na 9. júla 2020

Dnešné Božie Slovo: „Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků. Amen, pravím vám, neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť hoden je dělník své…