Zamyslenie na 16. júna 2020

Dnešné Božie Slovo: „Kedysi platilo: Miluj svojich priateľov a maj v nenávisti svojich nepriateľov. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Takto budete konať ako deti svojho nebeského Otca. On dovoľuje, aby slnko svietilo na dobrých aj na zlých, a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Akú…