Zamyslenie na 2. júna 2020

Dnešné Božie Slovo:  Poslali k nemu niekoľkých farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči.  Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na osobu človeka, ale učíš verne Božej ceste. Je dovolené dávať daň cisárovi, či nie? Máme dávať, alebo nemáme dávať?“  On však spoznal ich…