Zamyslenie na 28. februára 2020

„K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“ Mt 9, 14-15   Zamyslenie: Ježiš dáva učeníkom Jána Krstiteľa a farizejom krátko po výroku o potrebe lekára chorým…

Zamyslenie na 29. februára 2020

„Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal, opustil všetko a išiel za ním.“ Lk 5,27-32   Zamyslenie: Túto časť evanjelia som si vždy predstavovala nasledovne: Lévi- Matúš sedí za stolom s ostatnými mýtnikmi, Ježiš zhodou okolností ide okolo so svojimi apoštolmi, pozrie sa naňho a spontánne ho zavolá…