Zamyslenie na 26. februára 2020

„Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ Mt 6,1-6.16-18   Zamyslenie:  V Cirkvi  Popolcovou stredou začína Pôstne obdobie, keď sa pokáním a vnútornou obnovou pripravujeme na slávenie veľkonočného tajomstva. Úryvok z evanjelia…