Zamyslenie na 11. februára 2020

„On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.“ Mk 7, 1-13   Zamyslenie: Niekedy v našich životoch nastane moment, keď si uvedomíme, že naša viera poľavila. Prichádza hlavne v chvíľach sklamania, keď je pre nás veľmi náročné veriť, že…