Zamyslenie na 19. januára 2020

 „A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“ Jn 1, 29-34   Jánovi Krstiteľovi stačilo povedať a šiel, uveril, ešte ani Božieho Syna nevidel, a keď videl, vydal svedectvo. Ján Krstiteľ musel mať s Bohom silný, jedinečný a osobitný vzťah, veď zanechal všetko a svoj život prežil na púšti. Púšť mi evokuje ticho, blízkosť,…