Zamyslenie na 4. januára 2020

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište   Jn 1, 35-42 „Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.“   Zamyslenie:         Každý z nás si…

Zamyslenie na 3. januára 2020

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište   Lk 2, 21 – 24  „Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili…

Zamyslenie na 2. januára 2020

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište   Jn 1, 19-28 Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“  Zamyslenie: …pri štúdiu nových poznatkov začíname…

Zamyslenie na 1. januára 2020

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište   Lk 2, 16-21 Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali im, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo…