2% pre SVD

Možnosť poukázať 2 % resp. 3 % z vašich daní je príležitosťou rozhodnúť, na aký účel bude použitá časť peňazí, ktoré ste odviedli štátu z vášho zárobku alebo zisku. Je veľa organizácií uchádzajúcich sa o vašu priazeň a preto nás teší, že viacerí z vás sa v r. 2015 rozhodli venovať 2 % z daní na podporu šírenia evanjelia na Slovensku i vo…