Ktosi ťa volá 2016

  V Bratislave sa uskutočnil už 11. ročník akcie pre mladých s názvom „Kto si ťa volá“. Na tejto akcií každoročne spolupracuje aj Spoločnosť Božieho Slova. Prítomní boli seminaristi SVD, diakon Milan, SVD, a taktiež mnohí zástupcovia iných rehoľných spoločenstiev, ktorí pripravili bohatý duchovný program pre mladých. Program sa niesol v znamení milosrdenstva. Vychádzali sme…