Svätý rok milosrdenstva u Verbistov

Pozývame všetkých na večer milosrdenstva, ktorý sa bude konať 17. decembra (štvrtok) 2015, a následne v novom roku raz v mesiaci v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave – Petržalke. Začíname sv. omšou o 18:30 s tematickou kázňou o Božom milosrdenstve. Po svätej omši pokľakneme pred Bránou milosrdenstva, pred Eucharistickým Kristom v Adorácii.Vzdáme chválu a vďaku…