Stretnutie biblických koordinátorov európskej zóny SVD

Stretnutia biblických koordinátorov európskej zóny SVD od 29. mája do 1. júna v Bratislave sa zúčastnilo desať spolubratov. Z toho boli 7 koordinátori – z ECP, HUN, IBP, ITA, POL, SLO, URL -, jeden brat prekladal, zónu reprezentoval P. Peter Dušička a prítomný bol i generálny biblický koordinátor.

Cieľom stretnutia bolo vzájomne sa poinformovať o aktivitách, podeliť sa o skúsenosti, a pokúsiť sa načrtnúť niektoré body spoločného plánu do budúcnosti. Súčasťou stretnutia bola i voľba kandidátov na zonálneho biblického koordinátora.

Comments are closed