Pozývame na Duchovnú obnovu: 27.-29. október 2017 – „Povolanie kráľa Dávida“

Si povolaný a máš poslanie, ktoré ti zveril Otec milosrdenstva. Poznáš ho? V tomto mimoriadnom roku, kedy Cirkev obracia svoj pohľad na mladých, vieru a povolanie, ti ponúkame niektorú z duchovných obnov. Inšpiruj sa životom Božích mužov a žien, ktorí naplnili svoje povolanie a poslanie. Vstúp do hĺbky Božieho slova v spoločenstve misionárov verbistov a preži čas Božej prítomnosti, ticha a modlitby.” V duchu týchto slov pozýva Spoločnosť Božieho Slova na duchovné obnovy, ktoré sú určené pre mladých mužov vo veku od 17 do 35 rokov.

Každý posledný víkend v mesiaci je možné navštíviť Misijný dom sv. Arnolda Janssena v Bratislave (okrem októbra, ten bude v Terchovej). Svoju účasť môžu záujemcovia nahlásiť na adrese: smisionarmi@gmail.com, najneskôr do 20. dňa v danom mesiaci. Prednášky a program zabezpečujú: P. Ján Kušnír SVD, P. Igor Král SVD, P. Milan Toman SVD, P. Thomas Tulung SVD. Príspevok na ubytovanie a stravu je dobrovoľný.

Comments are closed