Kňazská vysviacka verbistov v Nitre na Kalvárii

V sobotu 17. júna 2017 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii počas svätej omše otec biskup František Rábek, ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, vysvätil dvoch novokňazov – misionárov. Diakoni Gorazd Kohút SVD a Michal Vrták SVD prijali kňazskú vysviacku po ukončení štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.

V homílii otec biskup spomenul i svoju kňazskú vysviacku, ktorú prijal z rúk kardinála Trochtu v čase, kedy v Československu vládla nesloboda. A kardinál Trochta znázornil túto neslobodu tŕňovými korunami vo svojom erbe (jedna znázorňovala neslobodu v období komunizmu, druhá v období nacizmu).

V príhovore uvažoval nad tým, že bolo by možno nezmyselné rozmýšľať nad tým, koľko ťažkostí a krížov príde do života. Bolo by nezmyselné uvažovať nad tým, ako sa Kristovi prispôsobíme v nesení kríža. Ale nezmyselným nie je to, ako máme Krista nasledovať a ako sa mu pripodobníme. Uvažujúc o Kristovi, ktorý sám hovorí, že je dobrým pastierom, ponúkol preklad, ktorý znie – ja som „krásny pastier“ – teda pastier, ktorý je krásny, ale nie vonkajškom. Kristus sa stal krásnym pastierom tak, že realizoval svoju lásku k nám navonok i v smrti na kríži. Povzbudil kandidátov kňazstva k tomu, aby sa sami stávali tými, ktorí budú krásnymi svojimi skutkami, čo bude znakom toho, že oni sami skutočne spoznali Dobrého pastiera.

Viacerými biblickými obrazmi o dobrom pastierovi otec biskup František povzbudzoval novokňazov k horlivosti a starostlivosti o svoje povolanie, ale i o veriaci ľud, ktorý im ako misionárom bude zverený.

V závere svätiaci biskup vyzdvihol pútnické miesto – Nitru – Kalváriu a Kostol Nanebovzatia Panny Márie – Matky Božej, kde sa konala kňazská vysviacka.
Na zamyslenie ponúkol obraz Matky Božej, ktorú zomierajúci Ježiš na kríži poveril, aby bola matkou všetkých. Povzbudil Gorazda a Michala, aby mali o to väčšiu dôveru v to, že Kristus ich na ich ceste nikdy neopustí, práve naopak, bude ich posilňovať a aj oni sami sú spolu s apoštolom Jánom vložení do rúk Matky Božej.

Gorazd Kohút sa narodil v roku 1989 v Nitre. Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 2009. Prvé rehoľné sľuby zložil v roku 2010 a doživotné v roku 2016. Jeho misijným určením je Provincia Taliansko.

Michal Vrták sa narodil v roku 1984 v Handlovej. Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 2008. Prvé rehoľné sľuby zložil v roku 2009 a doživotné v roku 2015. Jeho misijným určením je Provincia Mexiko – Kuba.

Tretí z diakonov, Robin Joseph, príjme kňazskú vysviacku v rodnej Indii v závere augusta (TK KBS informoval P. Tomáš Gerboc SVD).

Plné znenie: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170619018

Comments are closed