Generálna audiencia: Sviatosť manželstva je zasvätením a poslaním

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes zakončíme cyklus katechéz o sviatostiach, budeme hovoriť o manželstve. Táto sviatosť nás privádza do srdca Božieho plánu, ktorý je plánom zmluvy s jeho ľudom, s nami všetkými, je to plán spoločenstva. Na začiatku knihy Genezis, prvej knihy Svätého písma, sa v zavŕšení rozprávania…

Plné znenie katechézy nájdete na stránke: http://sk.radiovaticana.va/storico/2014/04/02/gener%C3%A1lna_audiencia_sviatos%C5%A5_man%C5%BEelstva_je_zasv%C3%A4ten%C3%ADm_a_poslan%C3%ADm_/slo-787056

Comments are closed