Duchovná obnova pre mladých mužov

Pokoj a dobro priatelia, pozývame vás v mimoriadnom roku Fatimského výročia na duchovnú obnovu pre mladých mužov vo veku od 17 do 35 rokov.
12.- 13. máj 2017 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii
Prednášky a program zabezpečí: P. Milan Toman SVD
So sebou si prines hlavne dobrý elán, ale zbal aj spacák a sv. písmo. Príspevok na ubytovanie a stravu u je dobrovoľný.
Svoju účasť môžeš nahlásiť na: smisionarmi@gmail.com
(bližšie info. taktiež na tejto adrese)
Chceme spoločne stráviť čas, spolu s našou Matkou Máriou, odovzdať svoje životy a túžby pod jej ochranu a starostlivosť, podľa príkladu sv. Jána Pavla II. Súčasťou programu je taktiež účasť na modlitbovom stretnutí: Matka všetkých národov, ktoré organizuje Rodina Panny Márie.

S pozdravom
Páter Milan SVD

Comments are closed