Duchovná obnova počas adventu

Tento rok v rámci adventnej prípravy na Vianoce vedieme 4 skupiny veriacich (cca 30 ľudí) stretávajúcich sa raz týždenne. Sme online, technika už nerobí nikomu väčšie problémy: každý účastník sa za ten čas naučil vypínať mikrofón, keď práve nerozpráva, a naše znalosti komunikácie cez Google meet sú minimálne na úrovni pokročilý. Vychádzame z knižky nedávno vydanej naším vydavateľstvom, ktorá…

Prihláška na adventnú obnovu 2021

Pozývame Vás aj počas tohto adventného obdobia na stretávanie sa v malých skupinách so Sv. Písmom. Ide o duchovnú prípravu na Vianoce. Stretnutia začínajú od 29.11.2021. Každá skupinka sa stretne raz v týždni, v dni, v ktorom to danej skupinke najviac vyhovuje. Spolu budú 4 stretnutia. Môžete sa registrovať online, alebo si prihlášku možete stiahnuť,…

Adventná duchovná obnova III.

Tretie stretnutie Otvorení pre pôsobenie Ducha (Iz 61,1-2a.10-11) Text Písma Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána. Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma…

Adventná duchovná obnova II.

Život naplnený očakávaním (2Pt 3,8-14) Text Písma Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali…