Sväté omše v našom kostole sú nasledovne :

Pondelok až Piatok

18:30 (počas mesiacov júl a august o 7:00 ráno)

Sobota

18:30 – svätá omša z nasledujúcej nedele

Nedeľa

8:00, 10:00, 18:30

 

Počas adventu „rorátne“ sväté omše –  pondelok až sobota – ráno o 6. 3o hod. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Svätá omša pre deti :

Každú druhý štvrtok počas školského roka o 17:00. Svätá omša je vždy ohlásená v nedeľných oznamoch.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Spovedanie a pobožnosti (počas školského roka)

Sviatosť zmierenia

Pol hodinu pred každou svätou omšou je možné pristúpiť k svätej spovedi. Počas prvého piatku sa spovedá aj počas svätej omše.

Adorácia

Pol hodinu po štvrtkovej svätej omši. (iba po večernej svätej omši)

V prvý piatok mesiaca od 17:00 do sv. omše.

Modlitba Krížovej cesty

Počas pôstneho obdobia vždy piatok a nedeľu o 17:45 hod.

Slávnostné vešpery

V nedele sa spoločne modlíme pred večernou svätou omšou o 18:00 vešpery (okrem prázdnin a pôstneho obdobia).

Modlitba ruženca

Pol hodinu pred svätou omšou sa veriaci v našom kostole modlia spoločne ruženec.

Fatimská sobota

V prvú sobotu v mesiaci sa modlíme s Nebeskou Matkou Máriou o 17:45.

Božské Srdce

Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu býva v prvý piatok mesiaca pred svätou omšou na záver adorácie.