Bohoslužby v Kostole sv. Arnolda Janssena

Sväté omše v našom kostole sú nasledovne :

Pondelok až Piatok

18:30 (počas mesiacov júl a august o 7:00 ráno)

Sobota

18:30 – svätá omša z nasledujúcej nedele

Nedeľa

8:00, 10:00, 18:30

 

Počas adventu „rorátne“ sväté omše –  pondelok až sobota – ráno o 6. 3o hod. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Svätá omša pre deti :

Každú druhú stredu počas školského roka o 17:00. Svätá omša je vždy ohlásená v nedeľných oznamoch.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Spovedanie a pobožnosti (počas školského roka)

Sviatosť zmierenia

Pol hodinu pred každou svätou omšou je možné pristúpiť k svätej spovedi. Počas prvého piatku sa spovedá aj počas svätej omše.

Adorácia

Pol hodinu po štvrtkovej svätej omši. (iba po večernej svätej omši)

Modlitba Krížovej cesty

Počas pôstneho obdobia vždy piatok a nedeľu o 17:45 hod.

Slávnostné vešpery

V nedele sa spoločne modlíme pred večernou svätou omšou o 18:00 vešpery (okrem prázdnin a pôstneho obdobia).

Modlitba ruženca

Pol hodinu pred svätou omšou sa veriaci v našom kostole modlia spoločne ruženec.

Fatimská sobota

V prvú sobotu v mesiaci sa modlíme s Nebeskou Matkou Máriou o 17:45.

Božské Srdce

Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu býva v prvý piatok mesiaca po svätej omši.

 

Comments are closed