Udalosti

Keďže aj k nám na Svätú omšu za účasti detí vo štvrtok chodia dobré deti, tak aj tohto roku k nám zavítal sv. Mikuláš s plnou náručou balíčkov. Doviedol si aj svojich pomocníkov- anjelov.

Široké úsmevy, jasavé očká, no sem – tam aj plač zo strachu boli odmenou pre všetkých, ktorí túto akciu pripravili. Poďakovanie predovšetkým patrí organizátorom tejto akcie. .
Veríme, že sa sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi cítili u nás dobre. Prisľúbili nám, že s plným košíkom dobrôt prídu aj o rok.