Ustanovenie lektorov

V deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie pri večernej svätej omši naši spolubratia Jakub Doktor a Benedikt Kočamba boli ustanovení na službu lektorov. Páter provinciál Pavol Kruták ich povzbudil k tejto službe: „Tak ako je veľa šoférov na cestách, ale len málo z nich je profesionálov, takisto je veľa lektorov, ale len málo je profesionálov.…