Rodinný tábor v lete

Bol koniec nedeľnej omše a nasledovali oznamy. Páter Johny v nich ohlásil, že sa bude konať rodinný tábor. S manželkou sme neváhali a po omši sme sa prihásili a napäto čakali, či sa prvý rodinný tábor v Terchovej uskutoční a koľko rodín sa zúčastní. Keď nadišiel deň príchodu na ktorý sa deti veľmi tešili, v…