Akolytát Peťa Van Luong

V Misijnom Dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave počas svätej omši 17.12.2021 prijal frt. Peter Nguyen Van Luong SVD, študent 3. ročníka Teologickej fakulty, ministérium akolytátu z rúk provinciála P. Pavla Krutáka SVD.Akolytát je služba mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania – „mimoriadneho“ značí, že akolyta je k dispozícii kňazovi, ak je potrebné sväté prijímanie zaniesť chorým…

Kuchyňa u Arnolda 5

Po dlhokánskej odmlke vám prinášame ďalšiu chuťovku od Angely, ktorá ma tento recept veľmi vycibrený 🙂 […v čase keď sa píše tento text sa autorovi naozaj zbiehajú slinky….] Naša Angela, je zároveň členkou Misíjnej rodiny SVD a aj na stretnutiach MRSVD a na rôznych iných akciách pri kostole sme sa často presvedčili o jej kvalitnom…