29. január – sv. Jozef Freinademtz

Sv. Jozef Freinademetz, náš prvý misionár vyslaný sv. Arnoldom Janssenom zo Steylu. Jeho misijným určením bola Čína, odkiaľ sa už nikdy nevrátil. Pod textom ponúkame krátke video popisu jeho vlastností a celoživotnej práce. Tešíme sa, že máme takéto vzory, o ktoré sa môžeme opierať, a od ktorým sa chceme inšpirovať pre našu vlastnú misijnú činnosť. …