2% pre Spoločnosť Božieho Slova

Milí priatelia misií, legislatíva každému umožňuje rozhodnúť sa, na aký účel budú použité 2% resp. 3% z daní, ktoré sme odviedli štátu. Vieme, že je veľa organizácií uchádzajúcich sa o Vašu priazeň, a preto nás teší, že viacerí z Vás sa v roku 2019 rozhodli venovať 2%, resp. 3% z Vami zaplatených daní na podporu…

Duchovná obnova pre mladých mužov

Misionári verbisti pod vedením pátra Milana Tomana SVD pozývajú mladých mužov vo veku od 18 do 30 rokov na pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 27. – 29. marca 2020 v Misijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave. Téma obnovy znie: „Vstúpiť do Otcovho vnútra“ # HOLY LAND. Vydali sme sa na pôstnu cestu, a teraz,…