Misijné prázdniny

Misijné prázdniny sú letným táborom pre stredoškolskú mládež vždy na inom mieste Slovenska.  Spoločnosť Božieho Slova ich už niekoľko rokov organizuje v spolupráci so sestrami misionárkami Služobnicami Ducha Svätého, sestrami Kráľovnej apoštolov, sestrami Panny Márie útechy a laickými animátormi. Počas Misijných prázdnin je každý deň spoločná svätá omša s misijnými prvkami a mladým je neustále k dispozícii kňaz-misionár,…

Zamyslenie na 11. júna 2020

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Dnešné Božie Slovo: „Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“…