Zamyslenie na 17. januára 2020

 „Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy.“ Mk 2, 1 – 12               Budem úprimná, keď napíšem, že nerozumiem tomuto čítaniu. Nerozumiem ani Ježišovej otázke, čo je ľahšie, či odpustiť hriechy alebo uzdraviť?! Neviem. Neviem a ani nerozumiem. Nechápem. Ja, matka štyroch detí, pričom dve sú v nebi a dve sú s nami, neviem. Neviem, či mám…

Zamyslenie na 16. januára 2020

„K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.“ Mk 1, 40-45                 Na príklade malomocného človeka môžeme vidieť správnu formuláciu prosby – „ak chceš.“ To znamená, že…