Poďakovanie za Misijný jarmok 2O15 + VIDEO

Výnos zbierky na Misijný jarmok bol 7862,-Eur. V mene farníkov z farnosti, v ktorej pôsobí páter Ondrej Pešta vyslovujeme úprimné poďakovanie darcom a všetkým Vám, ktorí ste pri tomto jarmoku akýmkoľvek spôsobom pomáhali. Drahí misijní priatelia! Srdečne vás všetkých pozdravujem a prajem požehnaný adventný čas. Od marca tohto roku pracujem vo farnosti Santa Rosa de Roca, ktorá je…

TOMBOLA!!! Misijný jarmok 2O15

Výhercovia v tombole, ktorý si ešte nevyzdvihli svoje ceny. Svoje ceny si môžete prevziať v sakristií kostola. Výhry (podľa poradia) Číslo vyžrebovaného lístka 2. MP3 prehrávač s dotykovým displejom 18 zelený 5. Nádoba z varného skla 59 zelený 6. darčekový balíček 84 žltý 8. omšové víno 43 žltý   Všetkým výhercom ešte raz gratulujeme 🙂…