Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 25.09.-01.10.

Pondelok

25.09.

18:30

Féria

Utorok

26.09.

18:30

Féria

Streda

27.09.

18:30

Spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza

Štvrtok

28.09.

18:30

Féria
Po sv. omši bude adorácia

Piatok

29.09.

18:30

Sviatok sv. Michala, Gabriel a Rafaela, Archanjelov

  Od 17:00 bude tichá adorácia

Sobota

30.09.

18:30

Sv. omša z nasledujúcej nedele 

 

Nedeľa

01.10.

08:00

10:00

18:30

 

26. nedeľa v cezročnom období

 

Vyšli nové misijné kalendáre na rok 2024, knižný, nástenný a stolový. Môžete si ich zakúpiť vzadu v predsieni kostola. Cena za knižný kalendár je 4€, nástenný a stolový 3€.

Pozývame nových lektorov k službe čítať Božie slovo počas svätých omší v našom kostole. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola.

Organizujeme autobus na diakonskú vysviacku nášho seminaristu Dávida Kanciana, ktorá sa uskutoční 20. októbra v Nitre. Kto má záujem, môže sa prihlásiť v sakristii do 15.otobra. Odchod autobusu je o 12:15 z Krupinskej.

 

Pozývame chlapcov, nielen miništrantov, na prvé stretko o týždeň v nedeľu 1.10. v čase 14:30-16:00.
Pozývame tiež dievčatá na prvé stretko o týždeň v nedeľu 1.10. v čase 14:30-16:00.
Stretko pre chalanov a miništrantov a stretko pre dievčatá budú raz za dva týždne.

Tento týždeň je posledná streda v mesiaci a pozývame Vás na sv. omšu slúženú za bezdetné manželské páry túžiace po dieťati a slobodných hľadajúcich svojho životného partnera.
Po sv. omši bude agapé a po ňom pozývame slobodných si zahrať spoločenské hry v Bábätku v Misijnom dome.

 

Naše spoločenstvo vám ponúka možnosť pravidelne sa stretávať v týchto skupinkách:
⦁ Stretko lektorov
⦁ Modlitbové stretnutie
⦁ Stretko mladých manželov
⦁ Stretko mladých po vysokej škole
⦁ Stretko pre chlapcov a miništrantov
⦁ Stretko pre dievčatá
⦁ Klub seniorov
⦁ Stretko mladých pracujúcich žien
⦁ Modlitby otcov

Hľadáme tiež organistov, spevákov, hudobníkov, miništrantov, animátorov na detských sv. omšiach, ľudí na upratovanie kostola (každý piatok po sv. omši).V prípade záujmu prosím, nechajte na vás kontakt v sakristii alebo, ak sa chcete bližšie informovať o nejakej službe, zastavte sa osobne.

Kardinál Mario Grech, generálny tajomník Generálneho sekretariátu synody nás povzbudzuje , aby sme sa duchovne zúčastnili na 16. riadnom generálnom zhromaždení Biskupskej synody, ktoré sa začne 4. októbra vo Vatikáne.


Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára ďalší ročník formačno-akademického programu, ktorý sa zameriava na intelektuálny rast vo viere a poznanie kresťanského života v kontexte spoločenstva mladých kresťanov. Prihlasovanie je možné do konca septembra. Viac informácií nájdete na stránke www.slh.sk.


 Pozývame vás všetkých na modlitbu vešpier dnes o 18.00 hodine v tomto kostole.

 

  • Krupinská 2, 851 01, Bratislava
  • 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com
  • IBAN: SK80 0900 0000 0050 3206 9988