Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 27.03.-02.04.

Pondelok

27.03.

18:30

Féria

Utorok

28.03.

18:30

Féria

Streda

29.03.

18:30

Féria

Štvrtok

30.03.

17:00

18:30

Sv. omša za účasti detí

Féria (po  sv. omši adorácia)

Piatok

31.03.

17:45  Pobožnosť krížovej cesty
18:30 Féria (tichá adorácia v kostole od 17:00 do 17:40)

Sobota

01.04.

17:45

18:30

Pobožnosť fatimskej soboty

Svätá omša je z nasledujúcej nedele  

 

Nedeľa

02.04.

08:00

10:00

18:30

 

Palmová (kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

(o 17:45 je pobožnosť krížovej cesty)

 

Spovedanie pred sviatkami bude vo farských kostoloch v Petržalke tri dni po sebe: na budúcu sobotu v kostole sv. Rodiny, na Kvetnú nedeľu v kostole Sedembolestnej Panny Márie a v pondelok v našom farskom kostole na Daliborovom námestí. Začiatok spovedania je vždy o 15.00 hod. U nás spovedáme každý deň od 18:00. Na kvetnú nedeľu doobeda od 07:30 do 11.30.

Od 1.4. 2023 spustíme prihlasovanie na pobytové:

Misijné prázdniny pre miništrantov: od 9. do 14.7. 2023 v Terchovej

Misijné prázdniny pre deti: od 17. do 22.7. 2023

Denné detské misijné prázdniny budú od 28.8. do 1.9. 2023 tu v Misijnom dome. Všetky ďalšie informácie budú na stránke www.mladymisionar.sk a na plagáte od 1.4. 2023.

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

 

  • Kostol sv. Arnolda Janssena
  • Krupinská 2, 851 01, Bratislava
  • 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com
  • SK80 0900 0000 0050 3206 9988