Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 17. – 23.01.2022

Pondelok

17.01.

18:30

Sv. Antona, opáta, spomienka

Utorok

18.01.

18:30

Féria

Streda

19.01.

18:30

Féria

Štvrtok

20.01.

17:00

18:30

Svätá omša za účasti detí

Sv. Sebastiána, mučeníka, ľubovoľná spomienka (po svätej omši bude adorácia – modlitba chvál)

Piatok

21.01.

18:30  Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka (tichá adorácia v kostole od 17:00)
   

Sobota

22.01.

18:30

Sv. omša je z nasledujúcej nedele

 

Nedeľa

23.01.

08:00

10:00

11:15

18:30

 

 

Nedeľa Božieho Slova

 

 

Zmena: Náš kostol je otvorený na osobnú modlitbu, na sviatosť zmierenia alebo na Sv. prijímanie od 17:00 h. každý deň. V prípade potreby individuálnej pastorácie nás neváhajte kontaktovať telefonicky. Sväté  omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre OP (čo znamená „očkovaní a tí, ktorí prekonali covid-19 v posledných 180 dňoch“). Maximálny počet veriacich v našom kostole je 100. (účastníci majú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. 

Dnes (nedeľa 16.01.2022) oslavujeme Svätého Arnolda Janssena, zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova, patróna nášho kostola. Zároveň si s vďačnosťou pripomíname 20. výročie posvätenia nášho kostola a misijného domu. V prvom rade ďakujeme Svätému Trojjedinemu Bohu za to, že si vybral nás verbistov, aby mohol zviditeľniť svoju prítomnosť v tomto mieste. S vďačnosťou si spomíname na všetkých, ktorí pomohli dokončiť toto Božie dielo, aj tým, ktorí mu svojou prítomnosťou, svojimi modlitbami a príspevkami napomáhajú, aby mohlo pokračovať vo svojom poslaní a misii podľa potrieb času


  • Kostol sv. Arnolda Janssena
  • Krupinská 2, 851 01, Bratislava
  • 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com
  • SK80 0900 0000 0050 3206 9988