Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 02. – 08.08.2021

 

Pondelok

02.08.

7:00 Féria

Utorok

03.08.

7:00

Féria

Streda

04.08.

7:00

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Štvrtok

05.08.

7:00

Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka

Piatok

06.08.

7:00

Premenenie Pána, Sviatok, prvý piatok v mesiaci

Sobota

07.08.

18:00

18:30

Pobožnosť Fatimskej soboty

sv. omša z nasledujúcej nedele

Nedeľa

08.08.

8:00

10:00

18:30

 

19. nedeľa v cezročnom období

 

2.augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk  Plagát je na nástenke.

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

Dominikáni z Dunajskej Lužnej pozývajú na Slávnosť svätého Dominika v nedeľu 08. augusta 2021. Slávnostná SVÄTÁ OMŠA bude o 10.30h. Večer o 19.00h bude BENEFIČNÝ ORGANOVÝ KONCERT. V týždni od 13.–15. augusta 2021 sa uskutoční aj obnovená púť k milostivej soche Madony Žitného ostrova.

Kostol sv. Arnolda Janssena, Krupinská 2, 851 01, Bratislava, 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com, SK80 0900 0000 0050 3206 9988