Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 17. – 23. 02. 2020

Pondelok
17.02
18:30 Féria
Utorok
18.02
18:30 Féria
Streda
19.02
18:30 Féria
Štvrtok
20.02
18:30 Féria (po sv. omši adorácia)
Piatok
21.02
18:30 Féria (tichá adorácia v kostole od 17:00)
Sobota
22.02
18:30 Svätá omša je z nasledujúcej nedele
Nedeĺa
23.02
08:00
10:00
18:30
  7. nedeľa v cezročnom období

Pozývame na  púť po stopách sv. Arnolda Janssena, patróna nášho kostola a zakladateľa verbistov od 07. do 10. mája 2020. Cena je 269 eur. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Záloha je 100 Eur. Ešte sú voľné miesta.

Veľakrát sa stáva, že po sv. omši chcete prispieť do zvončeka, ale v peňaženke nemáte hotovosť. Zavádzame možnosť prispieť na kostol elektronicky pomocou QR kódu. Stačí, ak si do vášho smartfónu nainštalujete mobilnú aplikáciu vašej banky. Pomocou tejto aplikácie jednoducho naskenujete QR kód, ktorý sa nachádza na nástenke vzadu. Zadáte sumu milodaru a potvrdíte platbu. Peniaze prídu priamo na účet kostola.

Počas pôstu vás pozývame na stretávanie sa v malých skupinách so sv. Písmom. Ide o duchovnú prípravu na Veľkú noc. Stretnutí bude spolu 5 (čiže jedenkrát v týždni). Budeme na nich vychádzať zo Svätého písma a podnetov na zamyslenie. Pozvaný je každý. Budujme spoločne komunitu ľudí, ktorých spája Božie Slovo. Prihlášky sú vzadu v kostole, vyplnené ich môžete dať  do sakristie do 01 Marca.

V našom kostole – v časti pre deti – máme nový koberec. Ďakujeme darcom za koberec aj za prácu. 

Legislatíva nám umožňuje rozhodnúť sa, na aký účel použijeme 2% z našich daní. Vieme, že je veľa organizácií uchádzajúcich sa o vašu priazeň, a preto nás teší, že viacerí z vás sa v r. 2019 rozhodli venovať 2% z vašich daní na podporu šírenia evanjelia na Slovensku i vo svete prostredníctvom Spoločnosti Božieho Slova. Vami venované peniaze boli použité na tieto projekty: štúdium našich seminaristov, podpora letných misijných prázdnin pre mládež, misijných prázdnin pre deti a miništrantského tábora. Za vašu pomoc vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať a chceme vás poprosiť, aby ste aj v tomto roku zvážili možnosť poukázať 2 % z vašich daní na podporu misijného diela Spoločnosti Božieho Slova, na Slovensku. Tlačivá sú vzadu.

V sobotu 22.2. na Sviatok Katedry sv. Petra môžeme v Katedrálnom chráme za obvyklých podmienok získať úplne odpustky.

Gymnázium Svätej Rodiny na  Gercenovej ul. 10 – Petržalka pozýva všetkých záujemcov o 8-ročné štúdium  na  deň otvorených dverí,  ktorý sa  uskutoční 27. 2. 2020  (vo štvrtok ) od 9.00 do 16.00 hod.    V školskom   roku  2020/21   gymnázium  otvára 1 triedu  8-ročného štúdia s počtom žiakov 30.