Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 13. – 19.09.2021

 

Pondelok

13.09.

18:30 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok

14.09.

18:30

Povýšenia svätého Kríža, sviatok

Streda

15.09.

08:00

18:30

Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť

Štvrtok

16.09.

18:30

Sv.  Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, spomienka

Piatok

17.09.

18:30

Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka(od 17:00 ticha adorácia v kostole)

Sobota

18.09.

18:30

sv. omša z nasledujúcej nedele

Nedeľa

19.09.

8:00

10:00

18:30

 

25. nedeľa v cezročnom období

 

Pútnici, ktorí cestujú našimi autobusmi do Šaštína dostali mailom informácie ohľadom púte. V prípade potreby môžete napísať na mailovú adresu alebo volať na tel. číslo 0903 676 136. Autobus odchádza o 4:00 z Röntgenovej ulice, pri trati za Spojenou školou Sv. Rodiny.

V utorok budeme mať v Misijnom dome provinciálne zhromaždenie, na ktoré prídu naši spolubratia zo slovenských a českých komunít. Prosíme šikovné gazdinky o pomoc s koláčikmi. Môžete ich priniesť v pondelok večer alebo v utorok ráno. Veľmi pekne ďakujeme.  

Bratia dominikáni – farnosť Bratislava-Kalvária pozývajú v nedeľu 19. 9. 2021 na slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža so začiatkom pri Katedrále sv. Martina o 14.30, odkiaľ bude sprievod pokračovať mestom až na ulicu Za Sokolovňou, kde o 15.45 začne pobožnosť krížovej cesty. Program vyvrcholí sv. omšou o 17.00 v Kostole Panny Márie Snežnej.

 

Kostol sv. Arnolda Janssena, Krupinská 2, 851 01, Bratislava, 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com, SK80 0900 0000 0050 3206 9988