Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 27.06. – 03.07.2022

Pondelok

27.06.

18:30

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Utorok

28.06.

18:30

Sv. omša zo slávnosti Sv. Petra a Pavla   

Streda

29.06.

18:30

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

Štvrtok

30.06.

18:30

Prvých svätých mučeníkov v Ríme, ľubovoľná spomienka

Piatok

01.06.

07:00 Prvý piatok v mesiaci
 

 

Sobota

02.07.

17:45

18:30

Pobožnosť fatimskej soboty

 Svätá omša je z nasledujúcej slávnosti

 

Nedeľa

03.07.

08:00

10:00

18:30

 

Štrnásta nedeľa v cezročnom období

 

 

Počas letných mesiacov júl a august (od tohto piatku) sa v našom kostole, od pondelka do piatku, budú sv. omše ráno o 7:00. V sobotu bude sv. omša v kostole len večer o 18:30. Nedeľné sv. omše ostávajú tri.

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 

 

  • Kostol sv. Arnolda Janssena
  • Krupinská 2, 851 01, Bratislava
  • 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com
  • SK80 0900 0000 0050 3206 998801l20