Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 28.11.-04.12.

Pondelok

28.11.

06:30

18:30

Féria

Utorok

29.11.

06:30

18:30

Féria

Streda

30.11.

06:30

18:30

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Štvrtok

01.12.

06:30

18:30

Féria

(po večernej svätej omši bude adorácia)

Piatok

02.12.

06:30

Prvý piatok v mesiaci 
18:30 (tichá adorácia v kostole od 17:00)

Sobota

03.12.

06:30

18:30

Sv. Františka Xaverského, kňaza spomienka, svätá omša je z nasledujúcej nedele

 

Nedeľa

04.12.

08:00

10:00

18:30

 

Druhá adventná nedeľa

 

Od pondelka do soboty sa budú v našom kostole slúžiť i ranné rorátne sv. omše o 6.30. Prosíme, aby ste priniesli aj svoje lampáše.

Dnes (v sobotu) bude prebiehať v našom kostole celonočná adorácia.

Veľmi pekne ďakujeme tým, ktorí vyzdobili kostol a pomohli pri výrobe adventných vencov. Požehnané adventné vence si môžete vziať za dobrovoľný príspevok (okrem, tých, ktoré sú súkromné – označené).

Počas adventu vás pozývame na stretávanie sa v malých skupinách so Svätým písmom. Spolu budú 4 stretnutia (raz v týždni). Pozvaný je každý. Prihlášky sú vzadu v kostole, vyplnené ich môžete priniesť do sakristie kostola ešte dnes.

V utorok vás pozývame na biblickú prednášku P. Mareka Vaňuša, ktorá bude   po večernej svätej omši.

V stredu bude v našom kostole sv. omša obetovaná za bezdetné páry, aj za tých ktorí tužia po manželstve.

Na budúci víkend zo soboty na nedeľu (3.-4.decembra) sme s animátormi pripravili  prespávačku pre miništrantov z našej farnosti tu v Misijnom dome. Začíname v sobotu o 14:00 a končíme v nedeľu o 15:00. Viac info na prihláške vzadu.

Tohtoročný Misijný jarmok sa bude konať 11. decembra. Výťažok pôjde do Zimbabwe na projekt nášho slovenského misonára P. Kamila Kočana. Taktiež pozývame všetkých, ktorí by sa chceli zapojiť do organizácie Misijného jarmoku na stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu  30.11. po sv. omši v misijnom dome.

Pozývame hudobníkov a spevákov na vianočný nácvik zboru, ktorý bude v piatok 9.12. 2022 po večernej sv. omši tu v kostole. Budeme nacvičovať piesne na sv. omšu o polnoci a na Narodenie Pána.

Dnes po sv. omši budú, dobrovoľníci z organizácie SPOSA – organizácia  pre pomoc osobám s autizmom, predávať výrobky, ktoré vyrobili naši bratia a sestry ktorým slúžia tato organizácia. Veľmi by sme ich potešili našou podporou.

Maltézska pomoc Slovensko vás v dňoch 25. novembra až 23. decembra srdečne pozýva na charitatívny punč na vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Dnes je zbierka na charitu.

  • Kostol sv. Arnolda Janssena
  • Krupinská 2, 851 01, Bratislava
  • 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com
  • SK80 0900 0000 0050 3206 998801l20