Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 19. – 25.04.2021

Pondelok

19.04.

7:00

18:30

Tretí pondelok SVD – votívna sv. omša o Duchu Svätom

Utorok

20.04.

7:00

18:30

Féria

Streda

21.04.

7:00

18:30

Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná sp.

Štvrtok

22.04.

7:00

17:00

18:30

Féria

Sv. omša za účasti detí

Piatok

23.04.

7:00

18:30

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka – spomienka

Sobota

24.04.

7:00

18:30

Sv. Juraja, mučeníka – ľubovoľná spomienka

Nedeľa

25.04.

8:00

10:00

11:15

18:30

 

4.   Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

 

Z dôvodu uvoľnenia protiepidemických opatrení začíname od pondelka 19. apríla slúžiť sv. omše za účasti ľudu. Keďže počet veriacich v kostole je obmedzený, pridávame jednu sv. omšu denne: ráno o 7:00 od pondelka do soboty a v nedeľu o 11:15. Kapacita nášho kostola za daných opatrení je 20 ľudí. Na nedeľné sv. omše sa treba prihlásiť na našej webovej stránke: www.mladymisionar.sk a to v dobe od stredy do soboty 17:00. Sv. omše v týždni sú bez prihlasovania. Prosíme o dodržiavanie opatrení a trpezlivosť. Kostol sa otvára pol hodinu pred sv. omšou.

Z dôvodu obmedzenia počtu účastníkov bohoslužby sú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách. Bohoslužby budú vysielané až do úplného uvoľnenia cez médiá.    

Strímovať budeme večerné sv. omše od pondelka do piatku; v sobotu ráno o 7:00 a v nedeľu o 10:00.

Spovedanie bude vždy pol hodinu pred sv. omšou a v prípade potreby aj počas nej.

Od 19. apríla do 2. mája bude večerné sv. omše z nášho chrámu prenášať Rádio Mária.

Dnešnou nedeľou začína týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí budúcou Nedeľou Dobrého Pastiera. Na budúcu nedeľu sa koná aj zbierka na seminár

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia a pobožnosť za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a rehoľné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.  

Od 14.04 do 24.06 je P. Johny na návšteve rodičov v Indii. V prípade pastoračnej potreby kostola sa môžete obrátiť na P. Petra Dušičku alebo na iných pátrov z Misijného domu.

V septembri slávime 20 výročie otvorenia Misijného domu. Prosíme o zapožičanie fotografií zo života a aktivít v kostole a Misijnom dome, ktoré poslúžia na prípravu pamätnej publikácie. 

Kostol sv. Arnolda Janssena, Krupinská 2, 851 01, Bratislava, 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com, SK80 0900 0000 0050 3206 9988