Zapisovanie úmyslov v Kostole sv. Arnolda Janssena.images

 

Sväté omše  v našom kostole zapisujeme vždy od prvého dňa v mesiaci a to na nasledujúci mesiac!(Príklad : sväté omše na november zapisujeme od 1. októbra).  Sväté omše zapisujeme v sakristii kostola u kostolníka a to zvyčajne pred svätou omšou alebo po nej.

Upozornenie!

Vzhľadom na obmedzený počet svätých omší v našom kostole zapisujeme len 1 úmysel na osobu. Zvyčajne sú v priebehu dvoch dní  všetky sv. omše obsadené! Je preto dôležité prísť hneď v prvých dňoch mesiaca.

V našom kostole je aj možnosť zapisovať úmysly, ktoré budú odslúžené v komunitnej kaplnke misijného domu.  Avšak, v tomto prípade sa nedá určiť presný dátum  kedy bude svätá omša odslúžená.  Zvyčajne je to do 2 mesiacov od zapísania. V tomto prípade nie je stanovený limit úmyslov, ktoré si môžete zapísať.

Pri prijímaní úmyslu na svätú omšu podľa starobylého zvyku v Cirkvi veriaci dávajú kňazovi milodar pre potreby Cirkvi alebo pre potreby jeho samého. Tento milodar sa volá omšové štipendium ( podľa odporúčania KBS 5 eur). Obeta svätej omše je úkonom samého Krista a preto má nekonečnú hodnotu. Nedá sa teda kúpiť za žiadne peniaze sveta.

Kňazi môžu sláviť svätú omšu na Váš úmysel aj bez akéhokoľvek milodaru, zvlášť na úmysly chudobných, diskriminovaných a podobne. Kňaz prijatím omšového štipendia berie na seba záväzok svätú omšu na daný úmysel odslúžiť podľa prípadných dohodnutých okolností. V našom kostole  berieme na seba tento záväzok ako rehoľná spoločnosť (preto nie je možné vyberať si, ktorý kňaz má danú svätú omšu na váš úmysel sláviť). Štipendiá sú prijímané takisto v rámci rehole – teda do spoločnej peňaženky na potreby našej rehoľnej komunity a kostola.

Veriaci, ktorí obetujú milodar, aby sa na ich úmysel slúžila omša, prispievajú k dobru Cirkvi a jeho venovaním majú účasť na jej starostlivosti o podporu služobníkov a diel. Ich dar je vyjadrením obetného daru a znakom účasti na Kristovej obete.