Predstavujeme seminaristov, ktorí sa pripravujú na svoje budúce misijné poslanie, či už na Slovensku alebo v zahraničí:

 

frt. Lukáš Hanúsek SVD

Pastoračná prax

Pochádza z Pezinka

 

frt. Dávid Kancian SVD

 študent 3. ročníka filozofie a teológie

 pochádza z Družstevnej nad Hornádom

 

  frt. Václav Plánka SVD

    študent 2. ročníka filozofie a teológie

    pochádza z Karolinky, Česká republika

 

  frt. Peter Nguyen Van Luong SVD

    študent 1. ročníka filozofie a teológie

    pochádza z Vietnamu

 

frt. Peter Nguyen Duc Thinh SVD

  študent 1. ročníka filozofie a teológie

  pochádza z Vietnamu

 

Post. Jakub Doktor 

  študent 1. ročníka filozofie a teológie

  pochádza z Bobota