Formácia SVD v Bratislave

Spolubratia v Noviciáte

 

Predstavujeme seminaristov, ktorí sa pripravujú na svoje budúce misijné poslanie, či už na Slovensku alebo v zahraničí:

frt. Lukáš Hanúsek SVD

študent 5. ročníka Teologickej fakulty

pochádza z Pezinka

 

frt. Dávid Kancian SVD

študent 4. ročníka Teologickej fakulty

pochádza z Družstevnej pri Hornáde

 

frt. Václav Plánka SVD

na pastoračnej praxi v Kolíne

pochádza z Karolinky, Česká republika

 

frt. Peter Nguyen Van Luong SVD

študent 3. ročníka teologickej fakulty

pochádza z Vietnamu

 

 

novic Jakub Doktor 

pochádza z Bobota

 

novic Benedikt Kočamba 

pochádza z Janoviec