Z dôvodu uvoľnenia protiepidemických opatrení začíname od pondelka 19. apríla slúžiť sv. omše za účasti ľudu.

Počet veriacich v kostole je však obmedzený. Kapacita nášho kostola je za daných opatrení 20 ľudí.

(deti do 10 rokov v sprievode dospelých nie je potrebné nahlasovať).

Sv. omše v týždni sú bez prihlasovania, no na nedeľné sv. omše je treba sa prihlásiť.

Cez toto webové prihlasovanie sa na nedeľné sv. omše vie prihlásiť zatiaľ max. 18 ľudí v dobe od pondelka 15:00 do soboty 17:00. Zvyšné 2 miesta ponechávame pre lektorov.

Ľudia, ktorí nemajú možnosť sa prihlásiť online nás môžu kontaktovať telefonicky.

Prosíme o dodržiavanie opatrení a trpezlivosť. Kostol sa otvára pol hodinu pred sv. omšou.

Informačná povinnosť a poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Odoslaním registračného formulára udeľujem, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov., Spoločnosti Božieho Slova, so sídlom  Kalvária 3, 949 01 Nitra, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v zaslanom formulári ako aj osobných údajov získaných na základe ďalšej komunikácie na účely súvisiace s registráciu na sväaté omše. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľujem na dobu trvania udalosti maximálne na dobu jedného roka. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.