Registrácia na sv.omše bola zrušená vzhľadom na zmeny.

Maximálny počet veriacich v našom kostole je 100 (účastníci majú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom).
Sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre OP (očkovaní a tí, čo prekonali covid-19 v posledných 180 dňoch)

Informačná povinnosť a poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Odoslaním registračného formulára udeľujem, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov., Spoločnosti Božieho Slova, so sídlom  Kalvária 3, 949 01 Nitra, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v zaslanom formulári ako aj osobných údajov získaných na základe ďalšej komunikácie na účely súvisiace s registráciu na sväaté omše. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľujem na dobu trvania udalosti maximálne na dobu jedného roka. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.