Adorácia pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého bude nakoniec dlhšia ako sa vyhlasovalo v nedeľných oznamoch a to vďaka uvoľneniu pandemickej situácie a zrušenému zákazu vychádzania.

Adorácia začne po sobotnej večernej svätej omši (omša 18:30) a bude trvať do nedele 7:00.

Môžete si vybrať hodinu, počas ktorej sa budete chcieť aj vy prísť pokloniť, pomodliť a adorovať Pána Ježiša pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Prosíme vás, skúste sa nahlásiť na termín, kde ešte nik nie je prihlásený, aby kostol počas nočnej adorácie neostal prázdny.

[ameliaevents type=’list‘ tag=’adoracia‘]

Informačná povinnosť a poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Odoslaním registračného formulára udeľujem, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov., Spoločnosti Božieho Slova, so sídlom  Kalvária 3, 949 01 Nitra, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v zaslanom formulári ako aj osobných údajov získaných na základe ďalšej komunikácie na účely súvisiace s registráciu na sväaté omše. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľujem na dobu trvania udalosti maximálne na dobu jedného roka. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.