Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 18. – 24.10.2021

 

Pondelok

18.10.

18:30 Sv. Lukáša, evanjelistu,  sviatok

Utorok

19.10.

18:30

Féria

Streda

20.10.

18:30

Féria

Štvrtok

21.10.

17:00

18:30

Sv. omša za účasti detí

Féria

Piatok

22.10.

18:30

 

Sv. Jána Pavla II, pápeža, ľubovoľná spomienka(od 17:00 ticha adorácia v kostole)

 

Sobota

23.10.

18:30

sv. omša z nasledujúcej nedele

Nedeľa

24.10.

8:00

10:00

18:30

 

Misijná nedeľa (o 11:15 bude sv. omša iba pre očkovaných)

Z príležitosti slávenia Misijnej nedele vás pozývame na celonočnú adoráciu, ktorá začne hodinou chvál v sobotu  23. 10. 2021 po večernej sv. omši (cca o 19:30) v našom kostole. Ukončenie bude v nedeľu o 7:30. V nedeľu popoludní o 15:00 budeme pokračovať modlitbou misijného ruženca a prezentáciou P. Rastislava Kršáka, SVD, ktorý pracoval ako misionár na Papue Novej Guinei.

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra 2021 a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021. Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ – teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová “spoločenstvo, spoluúčasť a misia” podčiarkujú, že práve ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo veriacich v Krista. Chceme hľadať odpoveď  na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého. Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk. Prosíme vás, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe už čoskoro spustíme synodálne iniciatívy. Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý Otec František. S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykročme. Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi.
Kostol sv. Arnolda Janssena, Krupinská 2, 851 01, Bratislava, 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com, SK80 0900 0000 0050 3206 9988