Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 28.09 – 04.10.2020

Pondelok
28.09.
18:30 Sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Utorok
29.09.
18:30Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Streda
30.09.
18:30Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok
01.10.
17:00
18:30
Sv. omša za účasti detí
Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Piatok
02.10.
18:30Svätých anjelov staržcov, spomienky, PRVÝ PIATOK V MESIACI (tichá adorácia v kostole od 17:00)
Sobota
03.10.
18:00
18:30
Pobožnosť fatimskej soboty
Svätá omša je z nasledujúcej nedele
Nedeľa
04.10.
08:00
10:00
18:30
27. nedeľa v cezročnom období

Počas mesiaca október sa o 18.00 budeme modliť ruženec. Modlitbou ruženca môžeme získať úplné odpustky. (5 desiatkov ruženca + vyslovenie tajomstiev + nábožné rozjímanie o tajomstvách)

V utorok po večernej sv. omši bude biblické stretnutie.

stredu  sv. omša bude obetovaná za bezdetné manželské páry a za tých, ktorí tužia po manželstve.

Môžete si zakúpiť tričká s návrhmi, za ktoré ste hlasovali počas súťaže. Sú k dispozícii v Misijnom dome. Cena trička je 6 eur.

Začali sme s opravou ihriska J. Povrch je hotový, potrebná je ešte ochranná sieť a mantinel. Zatiaľ sa nám s vašou pomocou podarilo vyzbierať 6598,39 eur, čo je polovica sumy z nového povrchu. Chceme poďakovať všetkým, ktorí ste doteraz prispeli finančne či modlitbou. Naďalej je možné podporiť tento projekt, podľa vašich možností buď zaslaním peňazí na č. účtu (SK80 0900 0000 0050 3206 9988) s poznámkou ihrisko., alebo priniesť príspevok do sakristie kostola.

Diecézny katechetický úrad pozýva na seminár Metódy práce so Svätým písmom, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. októbra dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod v refektári kapucínskeho kláštora v Bratislave.

Na budúcu nedeľu sa uskutočni presunutá Zbierka Haliera sv. Petra.

Prosíme vás o dodržiavanie opatrení a nariadení ktoré vydala Konferencia biskupov Slovenska, ako je Prijímanie na ruku, šachovnicové sedenie, dezinfekcia či vynechanie spevov. Ak máte príznaky ochorenia, ostaňte radšej doma. Náš kostol sa otvorí pol hodinu pred sv. omšou.