Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 30.01.-05.02.

Pondelok

30.01.

18:30

Féria

Utorok

31.01.

18:30

Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Streda

01.02.

18:30

Féria

Štvrtok

02.02.

17:00

18:30

Sv. omša za účasti detí

Obetovanie Pána, sviatok, svet. deň zasväteného života (po večernej sv. omši adorácia)

Piatok

03.02.

18:30 Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
  (tichá adorácia v kostole od 17:00)

Sobota

04.02.

17:45

18:30

Pobožnosť fatimskej soboty

Svätá omša je z nasledujúcej nedele  

 

Nedeľa

05.02.

08:00

10:00

18:30

5. nedeľa v cezročnom období

 

 

Vo štvrtok, na sviatok Obetovania Pána budeme počas sv. omše požehnávať hromničné sviece. Na požehnanie si môžete priniesť aj vlastné sviece. V tento deň bude tiež sv. omša o 17:00 v Katedrále sv. Martina. Celebrovať bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetci ste srdečne pozvaní.

Požehnanie hrdla na spomienku Sv. Blažeja budeme udeľovať v piatok na konci sv. omše.

Spojená škola Svätej Rodiny – gymnázium  pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí,  ktorý sa uskutoční 1. 2. v stredu od 10.00 do 15.30. Bližšie informácie sú na stránke školy. 

V stredu 1. ferbuára 2023 o 20.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina.

Školské sestry sv. Františka v Žiline pozývajú na jednodňovú duchovnú obnovu pre slobodných mužov a ženy 25+. Program je na plagáte na nástenke.

 

  • Kostol sv. Arnolda Janssena
  • Krupinská 2, 851 01, Bratislava
  • 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com
  • SK80 0900 0000 0050 3206 9988