Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 15.04.-21.04.

Pondelok

15.04.

18:30

Tretí pondelok, svata omša k duchu svätému

Utorok

16.04.

18:30

Féria

Streda

17.04.

18:30

Féria

Štvrtok

18.04.

18:30

Féria

po sv. omši adorácia

Piatok

19.04.

18:30

 Féria

  od 17:00  bude tichá adorácia

Sobota

20.04.

18:30

Svätá omša z nasledujúcej nedele

 

Nedeľa

21.04.

08:00

10:00

18:30

 

Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

  • Vo štvrtok o 17:00 hod. bude sv. omša za účasti detí.
  • Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania, budeme sa intenzitnejšie modliť za povolania na kňažky stav a za povolania k rehoľnému životu.

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár: Je to podpora na formáciu a štúdiá seminaristov v našom Misijnom dome.

  • Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev Vás srdečne pozývajú na modlitbu večerných chvál v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie, vo štvrtok 18. apríla 2024 o 17.30.

  • Pozývame vás na stretnutie rodín v sobotu 20.4.2024 o 15:30v bábätkom centre.

  • Pozývame vás všetkých na modlitbu vešpier dnes o 18.00 hodine tu v našom kostole.

Krupinská 2, 851 01, Bratislava

02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com

IBAN: SK80 0900 0000 0050 3206 998831