Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 12.- 18.04.2021

Pondelok
12.04.
18:00
18:30
modlitba svätého ruženca
Féria
Utorok
13.04.
18:00
18:30
modlitba svätého ruženca
Féria
Streda
14.04.
18:00
18:30
modlitba svätého ruženca
Féria
Štvrtok
15.04.
18:00
18:30
modlitba svätého ruženca
Féria
Piatok
16.04.
18:00
18:30
modlitba svätého ruženca
Féria
Sobota
17.04.

07:00
18:00
Féria
modlitba svätého ruženca
Nedeľa
18.04.
10:00
18:00
3. Veľkonočná nedeľa
adorácia s vešperami a modlitbou ruženca

Každý deň, sväté omše a modlitby budú prenášané online (youtube: Verbisti – BA online) podľa rozpisu.

Každý deň od 16:30 do 17:30 bude možné v areáli nášho kostola pristúpiť k sviatosti zmierenia a k Sv. prijímaniu.

Od 14.04 do 24.06  nebudem k dispozícii kvôli návšteve mojich rodičov v Indii. (P. Johny) V čase mojej neprítomnosti ma bude zastupovať vicerektor Misijného domu P. Stanislav Krajňák. V prípade pastoračnej potreby kostola sa môžete obrátiť na P. Petra Dušičku alebo na iných pátrov z Misijného domu.

Chceme vás poprosiť, aby ste aj v tomto roku zvážili možnosť poukázať 2 % z vašich daní na podporu misijného diela Spoločnosti Božieho Slova, na Slovensku. Tlačivá sú našej stránke, www.mladymisionar.sk.

Kostol sv. Arnolda Janssena, Krupinská 2, 851 01, Bratislava, 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com,

SK80 0900 0000 0050 3206 9988