Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 19.09. – 25.09.2022

Pondelok

19.09.

18:30

Féria

Utorok

20.09.

18:30

Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda

21.09.

18:30

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Štvrtok

22.09.

18:30

Féria (po večernej svätej omši bude adorácia)

Piatok

23.09.

18:30 Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza,  spomienka   
  (tichá adorácia v kostole od 17:00)

Sobota

24.09.

18:30

 

Svätá omša je z nasledujúcej nedele

 

Nedeľa

25.09.

08:00

10:00

18:30

 

26. nedeľa v cezročnom období

 

 

Pozývame manželov na kurz – Manželské večery. Celý kurz pre manželov je sériou 8 stretnutí s nasledujúcimi témami: –  Vybudovať pevné základy – Umenie komunikácie – Riešenie konfliktov – Sila odpustenia –  Rodičia a svokrovci –  Dobrý sex –  Láska v akcii – Slávnostná večera – V čom spočíva pekné manželstvo? Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca septembra v sakristii kostola. Vrelo odporúčame tým, ktorí ste už v manželstve viac ako 4-5 rokov.

Aj naďalej chceme pokračovať v stretkách, cez ktoré budujeme naše spoločenstvo. Povzbudzujeme členov a vedúcich stretiek, aby aj naďalej pokračovali a hľadali spôsob a možnosti stretávania sa. Pre tých, ktorí hľadajú spoločenstvo máme k dispozícii niekoľko stretiek:

 

  1. Stretko lektorov
  2. Stretko mladých rodín
  3. Stretko pre mladých
  4. Stretko pre chlapcov a miništrantov
  5. Klub seniorov
  6. Stretko mladých pracujúcich žien

Ak máte záujem navštevovať niektoré z nich, môžete sa prísť zapísať do sakristie. Vedúci stretka vás bude informovať o spôsobe a čase stretnutia. Alebo ak chcete svoje nové stretko, prosím, kontaktujte p. Johnyho ohľadom miestnosti, kde by ste sa mohli stretávať.

Srdečne vás pozývame zapojiť sa do služieb pre naše spoločenstvo. Hľadáme spevákov, hudobníkov, miništrantov, dobrovoľníkov na kvetinovú výzdobu v kostole, či pomoc pri upratovaní kostola. Ak by sa chcel niekto informovať alebo mal záujem o nejakú službu, nechajte váš kontakt v sakristii.

Môžete si zakúpiť nové knižné, nástenné a stolové Misijné kalendáre na rok 2023.

 

  • Kostol sv. Arnolda Janssena
  • Krupinská 2, 851 01, Bratislava
  • 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com
  • SK80 0900 0000 0050 3206 998801l20