Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 27.11.-03.12.

Pondelok

27.11.

18:30

Féria

Utorok

28.11.

18:30

Féria

Streda

29.11.

18:30

Féria

Štvrtok

30.11.

18:30

Sviatok sv. Ondreja, apoštola

Po sv. omši bude adorácia

Piatok

01.12.

18:30

 Féria

  Od 17:00 bude tichá adorácia

Sobota

02.12.

18:30

Sv. omša z nasledujúcej nedele 

 

Nedeľa

03.12.

08:00

10:00

18:30

 

1. adventná nedeľa 

 

 

⦁ Budúci týždeň budeme spoločne vyrábať adventné vence, v piatok od 16:00 hod. a v sobotu doobeda. Vyrobené vence si budete môcť následne zakúpiť na všetkých svätých omšiach s nedeľnou platnosťou (od soboty večera).

⦁ Na budúcu nedeľu začína adventné obdobie, pri svätých omšiach (už aj v sobotu večer) požehnáme adventné vence. Vence, ktoré si prinesiete sami do kostola, položte prosím, na vyznačené miesto, aby vám ich po sv. omši niekto omylom nevzal. Niekoľko desiatok adventných vencov upletieme v našej komunite a budú k dispozícii.

⦁ Počas adventu budú prebiehať stretávania sa v malých skupinách so Svätým písmom. Budeme vám informovať ohľadom času a miesta pre každú skupinu.

⦁ Tento týždeň je posledná streda v mesiaci a pozývame Vás na sv. omšu slúženú za bezdetné manželské páry túžiace po dieťati a slobodných hľadajúcich svojho životného partnera. Po sv. omši bude agapé a po ňom pozývame slobodných si zahrať spoločenské hry v Bábätku v Misijnom dome.

⦁ Tento týždeň máme prvý piatok mesiaca decembra, pobožnosť k prvému piatku bude o 18.15 hod.
⦁ V Sobotu bude pobožnosť „Fatimskej soboty“ o 17.45 hod.

⦁ Misionári verbisti pozývajú mladých mužov na víkendovku spojenú s duchovnou obnovou a komunitným programom od 8. do 10.12. 2023. Viac info na plagáte.

⦁ Pozývame všetkých lektorov na stretnutie v dni utorok 28.11. 2023 po sv. omši o 19.15 v tomto kostole.
⦁ Budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Aj tento rok sa dá prispieť online, novinkou je spustenie transparentného účtu pre darcov. Viac informácií nájdete na ⦁ www.charitaba.sk . Všetkým darcom charita vopred ďakuje.
⦁ Maltézska pomoc Slovensko Vás v dňoch 23. novembra až 23. decembra 2023 srdečne pozýva navštíviť svoj charitatívny stánok na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.
⦁ Spojená škola Svätej Rodiny pozýva všetkých záujemcov o 8-ročné štúdium na  deň otvorených dverí v túto stredu od pol desiatej dopoludnia do pol štvrtej popoludní . V školskom   roku   2024/25   gymnázium otvára jednu triedu  8-ročného štúdia a jednu triedu bilingválneho 5-ročnéhoštúdia v nemeckom jazyku.

⦁ Všetkým vám ktoré ste prišli nám pomáhať umývať okno a parapety kostola vyslovujeme pán Boh odplát.

  • Krupinská 2, 851 01, Bratislava
  • 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com
  • IBAN: SK80 0900 0000 0050 3206 9988