Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 26.7. – 01.08.2021

 

Pondelok

26.07.

7:00 Sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Utorok

27.07.

7:00

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Streda

28.07.

7:00

Féria

Štvrtok

29.07.

7:00

Sv. Marty, spomienka

Piatok

30.07.

7:00

Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, ľubovoľná spomienka

Sobota

31.07.

18:30

sv. omša z nasledujúcej nedele

Nedeľa

01.07.

8:00

10:00

18:30

 

18. nedeľa v cezročnom období

 

Svetový deň starých rodičov a seniorov (Pre kňazov):  Do pozornosti dávame Pastoračný „kit“ pripravený pre Svetový deň starých rodičov zverejnený na stránke KBS. Vydalo ho Dikastérium pre laikov, rodinu a život vo Vatikáne. „Kit“ obsahuje posolstvo pápeža Františka seniorom, jeho ďalšie slová, pastoračné usmernenia a liturgickú príručku a modlitbu. Zámerom pápeža Františka je sláviť ho v každej diecéze, v každej farnosti, komunite i rodine. Odkaz na stránku: 

https://rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/rok-amoris-laetitia/svetovy-den-starych-rodicov-a-seniorov

Kostol sv. Arnolda Janssena, Krupinská 2, 851 01, Bratislava, 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com, SK80 0900 0000 0050 3206 9988