Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 05.06.-11.06.

Pondelok

05.06.

18:30

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Utorok

06.06.

18:30

Féria

Streda

07.06.

18:30

Večerná sv. omša je z nasledujúcej slávnosti

Štvrtok

08.06.

08:00

18:30

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť

Piatok

09.06.

18:30

 Féria

  (tichá adorácia v kostole od 17:00 do 18:15)

Sobota

10.06.

18:30

Svätá omša je z nasledujúcej nedele

 

Nedeľa

11.06.

08:00

10:00

18:30

 

Desiata nedeľa v cezročnom období

 

Organizujeme autobus na vysviacku diakona Lukáša Hanúska, ktorá sa uskutoční 24. júna v Pezinku. Kto má záujem, môže sa prihlásiť v sákristii do 20. júna. Odchod autobusu je o 8:30 z parkoviska Matador.

Za rektora Misijného domu sv. Arnolda Janssena bol menovaný P. Thomas Tulung SVD, ktorý nahradí P. Johnyho. Do úradu nastúpi k prvému septembru.

V stredu 7. júna 2023 o 20.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Uháňam za tým, čo je predo mnou (Flp 3,13);

Prosíme deti aby priniesli lupienky kvetov na procesiu, ktorá bude po svätej omši vo štvrtok na sviatok Božieho Tela. Štyri oltáriky pripravia skupiny, ktoré oslovíme.

Pozývame deti spolu s rodičmi na Deň detí, ktorý sa uskutoční u nás v sobotu 10. júna 2023. Začína sa slávením sv. omše o 9:00. Program končí okolo poludnia spoločným agapé. Tešíme sa na Vás.

Na budúcu nedeľu 11. júna 2023 sa bude konať v Bratislave verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti. Viac na plagáte.

Študenti UPeCe budú v nedeľu 11.júna po sv. omšiach ponúkať mafiny za dobrovoľný príspevok. Týmto príspevkom podporíme ich misie v Rumunsku, konkrétne nákup potravín a paliva na cestu. Celkovo tri tímy študentov budú pôsobiť medzi rumunskými Slovákmi vo farnostiach Bodonoš, Gemelčička a Boromlak koncom júna, v júli a v septembri. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí podporia ich misiu.

 

  • Kostol sv. Arnolda Janssena
  • Krupinská 2, 851 01, Bratislava
  • 02/63534951, verbisti.krupinska@gmail.com
  • IBAN: SK80 0900 0000 0050 3206 9988