104 aktualizácie pluginov, 6 aktualizácií tém

 

Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše

18. – 24.03.2019

Pondelok

18.03.

18:30 Féria

Utorok

19.03.

   

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, Slávnosť

 
18:30
 

Streda

20.03.

 

Féria

18:30
 

Štvrtok

21.03.

 

18:30

 

Féria

Piatok

22.03.

17:45

18:30

Pobožnosť krížovej cesty

Féria

Sobota

23.03.

18:30 Sv. omša je z nasledujúcej nedele

Nedeľa

24.03.

08:00

 

 Tretia pôstna nedeľa

 

10:00

18:30

Počas  pôstu sa v našom kostole v piatok a v nedeľu o 17:45 hod. budeme modliť pobožnosť krížovej cesty. Zároveň je možné zúčastniť sa aj krížovej cesty v Mariánke, ktorá bude bývať každú nedeľu popoludní o 15.00 hod. Pri tejto príležitosti pre veriacich petržalských farností bude chodiť do Mariánky veľkokapacitný autobus. Tento autobus príde na zastávku Záporožská o 13:55. Kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty pred ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na pobožnosti krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. Taktiež veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Materiály  na tohtoročné pôstne obdobie, ktoré nám chcú pomôcť každodenne aspoň 10 minút rozjímať o Božom Slove, nájdete v zadnej časti kostola.

Pozývame mladých 22.03. 2019 na pôstny večer s názvom  „Kto chce ísť za mnou…“. Program sa začína krížovou cestou pred sv. omšou. Potom bude prednáška, adorácia s požehnaným a agapé.

Misijná rodina SVD nám ponúkla, že každú tretiu nedeľu nám spraví kávičku po svätých omšiach do obeda. Ďakujeme im za ochotu.

Aj tento rok je možné prinášať pôstne obetné dary do krabice umiestnenej v prednej časti kostola. Našimi obetnými darmi môžeme pomôcť blížnym, ktorí to potrebujú

Zbierka na charitu vyniesla 1707,52 eur.  Všetkým vám vyslovujeme úprimne Pán Boh zaplať.