Oznamy

kostol-1

Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 22.– 28.05.2017

Nedeľa

21.05.

8:00

10:00

18:30

 

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

Pondelok

22.05.

18:30 Féria
Utorok

23.05.

18:30 Féria
Streda

24.05.

18:30 Féria
Štvrtok

25.05.

8:00

18:30

Nanebovstúpenie Pána, Slávnosť
Piatok

26.05.

18.30 Sv. Filipa Neriho, Kňaza, Spomienka
Sobota

27.05.

18:30 sv. omša z nasledujúcej nedele
Nedeľa

28.05.

8:00

10:00

18:30

 

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

Organizujeme Misijné prázdniny pre miništrantov v termíne 10. – 14. júla. 2017. Prihlášku si môžete zobrať v sakristii.

Aj tento rok organizujeme Detské Misijné prázdniny v dňoch od 6. – do 11. júla v Zubáku. Bližšie informácie môžete nájsť na plagáte vzadu v kostole.

Dnes (v nedeľu) o 16:30 bude stretnutie MR SVD v Misijnom dome.

Rozpis čítaní Svätého Písma a materiály na každodenné uvažovanie nad Božím slovom si môžete vziať vzadu.

Vo štvrtok 25. mája 2017, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána, bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. pontifikálna svätá omša.

Pri príležitosti 640. výročia konsekrácie Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke Apoštolská penitenciária z poverenia Svätého Otca Františka vyhlásila jubilejný rok v Bazilike v Marianke od 13.5.2017 do 16.5.2018 a udelila úplné odpustky, ktoré môžu veriaci pri zachovaní zvyčajných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Najsvätejšej Sviatosti a modlitba na úmysel Svätého Otca) v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke získať:

– ak sa nábožne zúčastnia jubilejných slávení ustanovených so súhlasom arcibiskupa – metropolitu

– ak sa nábožne zúčastnia svätých pútí, alebo iných nábožných úkonov, ktoré sa počas jubilea budú sláviť

– ak navštívia jubilujúcu baziliku, či už jednotlivo alebo v skupinách a tam  nejaký čas strávia v nábožnej meditácii ktorú ukončia modlitbou Pána, Vyznaním viery, a vzývaním Bohorodičky Panny Márie, Matky, Učiteľky a vznešenej Kráľovnej.

Starí, chorí a všetci, čo z vážnej príčiny nemôžu opustiť svoj domov, môžu tiež získať úplné odpustky, ak sa nábožným vzdychom spoja s tými, ktorí zbožne navštívia baziliku  alebo do nej putujú, vylúčia naviazanosť na akýkoľvek hriech, splnia spomínané tri zvyčajné podmienky a pred obrazom Blahoslavenej Panny Márie, hoc aj malým, odrecitujú vyššie spomínané modlitby a svoje bolesti a ťažkosti svojho života pokorne odovzdajú Bohu cez Máriu.

Rada pre pastoráciu v zdravotníctve a Subkomisie pre bioetiku KBS pozýva na Druhú Celoslovenskú púť zdravotníkov v Levoči, ktorá sa bude konať v dňoch 2. až 3.6. 2017. Sú na ňu pozvaní všetci zdravotnícki pracovníci so svojimi rodinami spoločne s duchovnými otcami, ktorí sa venujú pastorácii v zdravotníctve. (V prílohe nájdete plagát s programom púte, viac informácii aj na www.bioetika.kbs.sk.)

    Druhou pripravovanou udalosťou je Bioetická konferencia organizovaná Subkomisiou pre bioetiku KBS, ktorá sa uskutoční 16.6.2017 v Ružomberku v Kultúrnom dome Andreja Hlinku od 9.00 do 16.00. Program konferencie nájdete v prílohe. Elektronické prihlasovanie a informácie budú v najbližších dňoch na stránke www.kklz.sk.

 

 

Comments are closed