104 aktualizácie pluginov, 6 aktualizácií tém

 

Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše vo Veľkom týždni

Pondelok

15.04.

18:30

Pondelok veľkého týždňa

Utorok

16.04.

   

Utorok veľkého týždňa

 
18:30
 

Streda

17.04.

 

Streda  veľkého týždňa

18:30
 

Zelený Štvrtok

18.04.

18:30

do 21:30

Svätá omša na pamiatku Pánovej večere

adorácia ukončená modlitbou Kompletória

Veľký Piatok

19.04.

07:30

15:00

do 21:00

ranné chvály s modlitbou posvätného čítania

Slávenie utrpenia a smrti Pána

adorácia pri Božom hrobe

Biela Sobota

20.04.

07:30

od 8:00 do 19:30

20:00

ranné chvály s modlitbou posvätného čítania

adorácia pri Božom hrobe

veľkonočná vigília

Nedeľa

21.04.

08:00

 

Veľkonočná nedeľa

 

10:00

18:30

Dnes (v nedeľu) sa bude spovedať od 15.00 hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke. V pondelok sa bude spovedať od 15.00 hod. vo farskom kostole Povýšenia Sv. Kríža na Daliborovom námestí. V našom kostole sa bude spovedať v pondelok, utorok a v stredu od 17.00.

Pozývame vás všetkých na Svätú Omšu svätenia olejov, ktorá bude v katedrále na Zelený štvrtok o 9.30 hod. Prítomní kňazi si tu obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysviacke.

Farnosť Povýšenia sv. Kríža nás pozýva na Veľký piatok na Krížovú cestu ulicami Petržalky, ktorá začne o 19.00 hod. pred farským kostolom na Daliborovom námestí.

Na Veľký piatok je záväzný pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Prosíme vás, aby ste v piatok podvečer a v sobotu počas celého dňa zachovávali posvätné ticho, ktoré nám umožňuje priestor na modlitbu a meditáciu.

Po skončení vigílie na Bielu sobotu a tiež v nedeľu po sv. omši požehnáme pokrmy, ktoré si prinesiete z domu.

 

Prosím, aby ste sa zapísali na adoráciu pri Božom hrobe na bielu sobotu. Papier je vzadu.

Oznamy si môžete prečítať aj na stránke www.mladymisionar.sk