Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 24. -30.06.2019

Pondelok

24.06.

18:30

Narodenie Sv. Jána Krstiteľa, Slávnosť

Utorok

25.06.

  Féria
 
18:30
 

Streda

26.06.

  Féria
18:30
 

Štvrtok

27.06.

18:30 

Féria

 Piatok

28.06.

18:30

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Slávnosť

Sobota

29.06.

08:00


18:30

 

Sv. Petra a Pavla , Apoštolov, Slávnosť

 

Nedeľa

30.06.

08:00

 

 

13. nedeľa v cezročnom období

 

 

10:00

18:30

Piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, je možne v našom kostole za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Naši novokňazi, Juraj Begany, Patrik Páleník a Matej Reiner budú sláviť primičnú sv. omšu v našom kostole 07. júla o 10:00.

Počas letných mesiacov júl a august sa v našom kostole, od pondelka do piatku, budú slúžiť sv. omše ráno o 7:00.

Po 3 rokoch v službe v našom spoločenstve p. provinciál prekladá p. Igora Kráľa do Nitry. Ďakujeme pátrovi za jeho službu pri formácií našich seminaristov a za pastoráciu v našom spoločenstve. S pátrom  sa rozlúčime v stredu, 26.06.2019,  pri večernej sv. omši.

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 11. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk.

Pozývame mladých našej arcidiecézy na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa tento rok uskutoční v Rači v dňoch 20.-22. Viac aktuálnych info. nájdete na stránke cliptime.sk.

Dnes je zbierka na dobročinne diela Svätého Otca.