Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 17.- 23.09. 2018
Pondelok
17.09
18:30 Féria
Utorok

18.09

 

18:30

 

Féria
Streda 

19.09

18:30
 
Féria
Štvrtok

20.09

   
18:30 Sv. Ondreja Kima Taegona, kňza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, Mučeníkov, Spomienka
Piatok
21.09
18:30 Sv. Matúša, Apoštola a Evanjelistu, Sviatok
Sobota

22.09

18:30  

Svätá omša je z nasledujúcej nedele

 

   
Nedeľa

23.09

08:00 25. nedeľa v Cezročnom období
10:00
18:30

 

Misionári Spoločnosti Božieho Slova v mnohých krajinách založili skupiny laikov, ktoré pracujú na ohlasovaní evanjelia tam, kde žijú. Títo laickí misionári chcú sprostredkovať ľuďom misijnú myšlienku a mať účasť na misii Spoločnosti Božieho Slova svojimi modlitbami aj praktickou pomocou. Ich dôležitou misijnou oblasťou sú médiá, potom pomoc chudobným, starostlivosť o chorých, podpora záujmu o zahraničné misie, modlitbový patronát nad jednotlivými misionármi, organizovanie pomoci pre misijné projekty a modlitba za kresťanskú Európu. V našom spoločenstve fungujú dve skupiny: mladší a starší. Ak by sa chceli s nami vydať na túto cestu a byť súčasťou našej misijnej rodiny, zapísať sa môžete v  sakristii.

Organizujeme púť na Mariánske pútnické miesto Živčáková 29. septembra 2018. Prihlásiť sa môžete v sakristii ešte dnes. Záloha sa platí 10 Eur.

Od októbra by sme chceli začať v našom spoločenstve stretnutia rôznych skupín. Zapísať sa môžete do nasledujúcich spoločenstiev  v sakristii:

  1. Spoločenstvo lektorov
  2. Spoločenstvo mladých rodín
  3. Stretko pre mladých
  4. Stretko pre chlapcov
  5. Klub seniorov
  6. Kurz pre rodičov tínedžerov – pre tých, čo majú deti od 11 do 18 rokov.

7. Aj chceme dať do pozornosti nové stretko mladých pracujúcich žien, ktoré sa bude inšpirovať svätými ženami a bude to miesto kde sa mladé ženy môžu v duchu každodenných povinností vzájomne podeliť o svoje radosti a starosti na ceste k svätosti. Prihlasovať sa môžu dievčatá a ženy, vydaté aj nevydaté, ktoré majú do 35 rokov.