Oznamy

kostol-1

Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 25.09.–01.10.2017

Nedeľa

24.09.

8:00

10:00

18:30

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   

 

Pondelok

25.09.

18:30 Féria
Utorok

26.09.

18:30  Féria
Streda

27.09.

18:30 Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Štvrtok

28.09.

18:30  Féria
Piatok

29.09.

18:30 Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov, Sviatok
Sobota

30.09.

18:30 Sv. omša z nasledujúcej nedele
Nedeľa

1.10.

8:00

10:00

18:30

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Dnes (v nedeľu)budú modlitby vešpier v našom kostole o 18:00.

V utorok po sv. omši bude stretnutie lektorov s pátrom Marekom Vaňušom.

Každú poslednú stredu v mesiaci bude v našom kostole sv. omša obetovaná za bezdetné páry, aj za tých ktorí tužia po manželstve. Týka sa to aj najbližšej stredy 27.09.

Povzbudzujeme vás počas tohto mesiaca k modlitbe sv. ruženca v rodinách a v komunitách. V našom kostole sa budeme ruženec modliť každý deň pred  sv. omšou o 18:00.

Prihlasovanie detí na prvé sv. prijímanie vo farnosti povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí:  Rozbieha sa prihlasovanie detí na prvé sv. prijímanie v tomto školskom roku. Prosíme, aby ste prihlášky doručili na faru, alebo katechétovi na hodine náboženstva do konca septembra.

Blahorečenie Titusa Zemana:  Blíži sa veľký deň, na ktorý sme sa dlho pripravovali. Povzbudzujeme vás k účasti na duchovných akciách, ktoré sa budú konať počas nasledujúceho víkendu v našom meste. Ide o nasledujúce akcie:

Piatok, 29. 9. 2017

20:00 – Modlitbová vigília v Dóme sv. Martina

Sobota, 30. 9. 2017

9:30 – Prípravný program v Petržalke, pri Kostole Svätej rodiny
10:30 – Pontifikálna sv. omša blahorečenia v Petržalke, pri Kostole Svätej rodiny

16:00 – Slávnostný ceremoniál po blahorečení dona Titusa Zemana – „Prekročil som hranicu“ v HANT Aréne na Pasienkoch

Nedeľa, 1. 10. 2017

10:30 – Svätá omša na poďakovanie za blahorečenie vo Vajnoroch na Nám. Titusa Zemana

Organizátori blahorečenia prosia nás, obyvateľov Bratislavy, aby sme na program blahorečenia do Petržalky a do Vajnor prišli aspoň s hodinovým predstihom. Na dopravu na blahorečenie v rámci mesta sa odporúča použiť predovšetkým linky MHD, aby pripravené parkoviská poslúžili tým, ktorí pricestujú z iných časti Slovenska.

Združenie Máriina doba organizuje Mariánske večeradlo, ktoré sa bude konať v piatok 13. októbra 2017 o 18:00 hod. v Bratislave na Rybnom nám. S následnou sviečkovou procesiou k Trojičnému kostolu.

Kongregácia sestier sv. Kríža oznamuje, že pravidelná mesačná púť ku cti Blahoslavenej sestry Zdenky v Podunajských Biskupiciach sobotu 30. septembra nebude.

 

 

 

 

Comments are closed