kostol-1

Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 22.–28.01.2018

 

Kostol sv. Arnolda Janssena, sv. omše 22.–28.01.2018
Pondelok
22.01
18:30 Féria
Utorok
23.01
18:30 Féria
Streda 

24.01

18:30 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, SpomienkaSv. Antona, opáta, Spomienka
Štvrtok
25.01
   
18:30 Obrátenia Sv. Pavla, Apoštola, Sviatok
Piatok
26.01
18:30 Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Sobota
27.01
   
18:30  Svätá omša z nasledujúcej nedele
Nedeľa

28.01

8:00  

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

10:00
18:30

 

 

Od februára budeme v našom spoločenstve organizovať kurz pre rodičov, ktorí majú detí vo veku do 10 rokov. Kurz pre rodičov je sériou 5 stretnutí navrhnutých tak, aby pomohli rodičom a pestúnom vystrojiť deti do života. Ide o 5 stretnutí s nasledujúcimi témami: – Budovanie pevných základov- Napĺňanie potrieb našich detí – Stanovenie hraníc- Učiť deti zdravým vzťahom – Stanovenie dlhodobého cieľa.  Prvé stretnutie sa uskutoční 4. februára v Misijnom dome.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 28. januára v sakristii kostola. V prípade potreby vieme zabezpečiť aj starostlivosť o deti.

 

Od 26.-28.1. organizujeme v našom Misijnom dome duchovnú obnovu pre mladých mužov vo veku od 17 do 35 rokov. Obnova nesie názov Tvoj Boh Kraľuje. Prednášky a program zabezpečujú: P. Igor Král SVD a P. Milan Toman SVD.

 

 Pozývame Vás na Púť k Panne Márii do Lúrd autobusom (tam) a letecky (naspäť), od 19. do 23. apríla 2018, cena je 390 €. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Záloha 100 €. Bližšie informácie nájdete na nástenke vzadu v kostole.

Hľadáme organistov, ktorí by hrali v našom kostole. Ak by mal niekto záujem alebo by o niekom vedel, kto by chcel svojim talentom poslúžiť, prosíme, aby kontaktoval P. rektora alebo kostolníkov v sakristii.

V utorok 23. januára 2018, v deň spomienky sv. Jána Almužníka, bude o 17.00 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu v Katedrále sv. Martina, kde sú uložené telesné ostatky tohto svätca. Všetci ste srdečne pozvaní.

Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16, v Bratislave pozýva rodičov a ich deti, ktoré končia základnú školu, a majú hudobný alebo herecký talent, na Deň otvorených dverí v sobotu 27. januára 2018 od 9:00 do 15:00 h.

 

Farnosť Blumentál pozýva školopovinné deti na súťaž z náboženskej výchovy, ktorá bude v sobotu 27. januára 2018 o 10:00 v priestoroch pod kostolom Saleziánov na Miletičovej ulici. Súťaží sa v kategóriách 1. a 2. stupňa. V jednom družstve je 3-6 detí. Po súťaži – cca. od 12:30 do 15:00 bude karneval, na ktorý sú pozvané menšie aj väčšie deti. Organizátori sa potešia Vaším príspevkom do občerstvenia v podobe chutného koláčika. Vašu účasť potvrďte do 20.1.2018 na adrese korinkova.eva@gmail.com alebo SMS  0908 181 472.