Adresa :

Misijný dom Arnolda Janssena

Krupinská 2

851 01, Bratislava – Petržalka

 

IBAN bankového účtu :  SK80 0900 0000 0050 3206 9988

 

Telefón: 02/63534951

V prípade núdze: +421 904 738 832

Email:  verbisti.krupinska@gmail.com