Komunita Misijného domu Arnolda Janssena

rektorP. Johny George Ambathu, SVD – pochádza z Indie, štátu Kerala

vicerektor a správca UPeCe: P. Stanislav Krajňák, SVD – pochádza z Veľkej Lomnice

prefekt seminaristov: P. Tomáš Baleja, SVD – pochádza z Terchovej

spirituál: P. Peter Dušička, SVD – pochádza z Valaskej Belej

biblický koordinátor SVD: P. Marek Vaňuš, SVD – pochádza z Nitry

kaplán v UPC a mediálny koordinátor SVD: P. Martin Štefanec, SVD  – pochádza z Tuchyne

kaplán v Kostole povýšenie sv. Kríža na Daliborovom námestí: P. Rastislav Kršák, SVD – pochádza z Topoľčan