Komunita Misijného domu Arnolda Janssena

 rektorP. Tomas Tulung – pochádza z Indonesie

vicerektor a správca UPeCe: P. Igor Kráľ, SVD – pochádza z Veľkej Lomnice

prefekt seminaristov: P. Tomáš Baleja, SVD – pochádza z Terchovej

spirituál: P. Pavol Kruták, SVD – pochádza z Valaskej Belej

kaplán v UPC a mediálny koordinátor SVD: P. Tomáš Gerboc, SVD  – pochádza zo Sniny