Organový koncert mladej umelkyne

V nedeľu, 22. 5. 2022, sa slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval rektor Misijného domu sv. Arnolda Janssena P. Johny Ambattu , skončili synodálne stretnutia v našom spoločenstve. V rámci toho sa poobede uskutočnil organový koncert mladej umelkyne Žofie Bendíkovej.  So Žofkou sme sa stretávali sedem rokov, počas ktorých svojou hrou na organe a krásnym spevom slúžila…

Púť k bl. sestre Zdenke

V poslednú májovú sobotu putovali kresťanskí seniori z Klubu sv. Arnolda Janssena do Podunajských Biskupíc. Išli sme sa modliť a prosiť za pokoj a mier vo svete, za Božie požehnanie a pokoj pre naše rodiny, a za nové kňazské a rehoľné povolania. Spoločnú modlitbu, aj so zamysleniami sestry Zdenky z jej denníčka, sme zakončili svätou…