Ukončenie diecéznej fázy Synody u nás

V nedeľu dňa 22.5.2022 sa uskutočnilo oficiálne ukončenie diecéznej fázy SYNODY vyhlásenej svätým otcom v októbri 2021 na úrovni spoločenstva pri misijnom dome sv.Arnolda Janssena. Tak, ako sme 20.2.2022 sv. omšou spustili fázu stretávania sa a načúvania, tak sme ju rovnako sv. omšou o 10:00h formálne ukončili. Počas nej sa páter rektor Johny prihovoril ľuďom a stručne zhrnul obdobie stretávania…