Celonočná adorácia

Na vigíliu sviatku Ducha Svätého sa konala v našom kostolíku celonočná adorácia. Začala po sv. omši okolo 19:15 a prvá hodinka sa niesla v speve a biblických zamyslení. Potom už nasledovala tichá poklona, ktorú doprevádzal chvíľkový spev vtákov, či ráno aj kikiríkanie kohúta. Problém so zabezpečením neustálej adorácie počas noci nebol, v každý čas boli…